Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Lekkerkerk / Onderwijsaanbod / vmbo

vmbo

De afdeling vmbo kent vier leerwegen:
 • de basisberoepsgerichte leerweg
 • de kaderberoepsgerichte leerweg
 • de gemengde leerweg
 • de theoretische leerweg

vmbo basisberoepsgerichte leerweg

Voor deze leerlingen geldt dat deze leerweg ook met lwoo (leerweg ondersteunend onderwijs) mogelijk is. Voor de leerlingen van de basisberoepsgerichte leerweg geldt dat ze vooral praktisch zijn ingesteld. Zij functioneren het beste als theorie en praktijk bij de lessen worden afgewisseld.

vmbo kaderberoepsgerichte leerweg

Ook voor de leerlingen van de kaderberoepsgerichte leerweg geldt dat zij in grote mate praktisch zijn ingesteld. Voor een goed functioneren op school is een afwisseling van theorie en praktijk bij de lessen gewenst.

Voor beide bovengenoemde opleidingen geldt:
De leerlingen die deze leerwegen volgen, kunnen klas 3 en 4 alleen volgen op de hoofdlocatie in Gouda.
Na het afronden van het tweede leerjaar maken deze leerlingen een keuze om de volgende afdelingen in de bovenbouw van het Driestar College in Gouda te volgen (laatste twee leerjaren):

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)
 • Produceren, installeren en energie (PIE)
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn

vmbo gemengde leerweg en theoretische leerweg

De gemengde - en de theoretische leerweg kan volledig op de nevenvestiging gevolgd worden. De leerlingen van deze leerwegen doen dus eindexamen op de locatie.
In de theoretische leerweg wordt alleen een centraal eindexamen gedaan in de theoretische vakken. De gemengde leerweg kent naast een aantal theoretische vakken ook een beroepsgericht vak.
Voor het te volgen beroepsgerichte vak in de gemengde leerweg kan gekozen worden uit:

 • Bouwen, wonen en interieur (BWI)*
 • Produceren, installeren en energie (PIE)*
 • Economie en ondernemen (E&O)
 • Zorg en welzijn

* wordt voor een aantal lesuren gevolgd in Gouda. Vervoer wordt dan door school geregeld.

Contactpersoon

Voor inlichtingen over de afdeling vmbo kunt u contact opnemen met:
- dhr. D. Brinkman; brm@driestarcollege.nl (vmbo basis – en kader)
- dhr. M.D. van Blitterswijk; blw@driestarcollege.nl (vmbo gt 1e en 2e klas)
- dhr. W.J. Jelier; jer@driestarcollege.nl (vmbo gt 3e en 4e klas)