Driestar College

Driestar College

Decanaat

In Lekkerkerk wordt hard gewerkt aan Loopbaan Oriëntatie en begeleiding.

Het doel van de Loopbaanoriëntatie is dat de leerling een verantwoorde keuze kan maken voor een profiel of vervolgopleiding met behulp van de hieronder genoemde loopbaanvaardigheden. Deze keuze is ook in het licht van de Bijbel te verantwoorden. De mentor, profieldocent en de decaan zijn degenen die de leerlingen hierin begeleiden.

De leerling werkt tijdens het LOB-programma aan de volgende loopbaancompetenties:

  • Kwaliteitenreflectie: wat kan ik het best en hoe weet ik dat?
  • Motievenreflectie: waar ga ik voor en waar sta ik voor? En: Waarom ga en sta ik daar voor?
  • Werkexploratie: waar ben ik op mijn plek en waarom daar?
  • Loopbaansturing: hoe bereik ik mijn doel en waarom zo?
  • Netwerken: wie kan mij helpen mijn doel te bereiken?

 

Voor ouders/verzorgers van leerlingen in klas 2 en 3 zijn er voorlichtingsavonden. Doelen hiervan zijn:

  • Ouders/verzorgers vertellen voor welke keuze hun kinderen staan,
  • Ouders/verzorgers bekend maken met wat de school doet om de leerlingen te begeleiden in hun schoolloopbaan,
  • Ouders/verzorgers tips geven zodat zij hun kinderen in hun schoolloopbaan beter kunnen begeleiden.

De decaan van de locatie Lekkerkerk is dhr. J. Huisman

Klik hier voor het overzicht waarin u kunt zien welke activiteiten door de decaan aan de leerlingen worden aangeboden.