Driestar College

Driestar College

Door- en uitstroomgegevens

Kwaliteit

Het Driestar College wil een goede school zijn en blijven. Daarmee bedoelen wij: •  een school waar goed onderwijs en een brede vorming gegeven worden •  een school waar de leerlingen naar hun talenten goede prestaties leveren •  een school waar alle betrokkenen zich veilig voelen en zich betrokken weten. Kortom: de school streeft naar een hoog niveau van kwaliteit en dan kwaliteit in de brede zin van het woord. Sommige vormen van kwaliteit zijn makkelijk te meten. Dat geldt voor de cijfermatige gegevens. Andere vormen van kwaliteit zijn moeilijk of niet meetbaar. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Of de kennismaking met de culturele traditie van onze gezindte. Of de voorbereiding om als christen een plaats in te nemen in de samenleving. Juist deze aspecten achten wij in het vormingsproces van leerlingen van groot belang. Daarom wil de school vanuit haar identiteit ook bewust werk maken van deze doelen voor houding en vorming.

Doorstroomgegevens onderbouw  

Het is van belang dat iedere leerling zonder vertraging de school doorloopt. Hieronder staan de doorstroomgegevens van de onderbouwleerlingen van alle afdelingen. Het gaat om het percentage leerlingen wat zonder te blijven zitten instroomt in een derde klas. De grafiek maakt ook een vergelijking met het landelijke gemiddelde mogelijk.

Doorstroomgegevens bovenbouw

De volgende grafiek laat zien welk percentage leerlingen zonder vertraging de bovenbouw doorloopt. Het gaat dan om de leerlingen die zonder te doubleren een diploma halen.

Slaagpercentage

In de hieronder staande grafiek kunt u de slagingspercentages zien vanaf 2012 t/m 2015.  Definitieve slagingspercentage 2015-2016 nog niet bekend.

Vervolgopleidingen oud-leerlingen

Leerlingen stromen na het behalen van hun diploma op het Driestar College door naar andere vormen van onderwijs. In onderstaand overzicht is te zien waar de leerlingen van het cursusjaar 2012-2013 naar toe gingen.

Vensters voor verantwoording

De gegevens van de prestaties van de leerlingen op het  Driestar College zijn onder  meer in te zien via de website  www.scholenopdekaart.nl.