Driestar College

Driestar College

Gemengde en theoretische leerweg

Leerlingen, die in het tweede leerjaar een doorstroomadvies voor de Gemengde Leerweg (GL) krijgen, vervolgen hun opleiding op de nevenvestiging en kunnen in Lekkerkerk hun diploma halen.  In het derde leerjaar volgen de leerlingen één van de volgende profielen (een profiel is een beroepsgericht programma):

• Bouwen, Wonen en Interieur (BWI)
• Produceren, Installeren en Energie (PIE)
• Economie en Ondernemen (E&O)
• Zorg en Welzijn (Z&W)

In het vierde leerjaar kunnen deze profielen ook gevolgd worden. Leerlingen die in klas 4 geen profiel volgen leren verder in de Theoretische Leerweg (TL). Er zijn scholen waar de Theoretische Leerweg mavo wordt genoemd.

Loopbaanoriëntatie en Begeleiding (LOB)   
In klas 2 vmbo verzorgt de mentor een half jaar lang, één uur per week LOB-lessen.
Daarnaast volgen de leerlingen in de gemengde – en theoretische leerweg gedurende een half jaar, één uur per week Praktische Sector Oriëntatie (PSO). In klas 3 krijgen leerlingen LOB- lessen van de mentor en decaan. Deze lessen lopen uit op een keuze voor de theoretische of de gemengde leerweg en een  examenpakket in een gekozen sector. In het derde en het vierde leerjaar is er een beroepsgerichte stage van één week. Deze stage geeft leerlingen meer inzicht in hun toekomstige werksituatie. Daarnaast kan deze ervaring leerlingen helpen in de keuze van hun vervolgopleiding

Informatie over vmbo  leerwegen kunt u vinden op: http://www.govmbo.nl/leerwegen-in-het-vmbo.