Driestar College

Driestar College

Dagelijkse organisatie

Lestijden m.i.v. 2019-2020

Dagopening08.10-08.20 uur
les 108.20-09.05 uur
les 209.05-09.50 uur
pauze09.50-10.10 uur
les 310.10-10.55 uur
les 410.55-11.40 uur
eten in de klas11.40-11.55 uur
pauze11.55-12.10 uur
les 512.10-12.55 uur
les 612.55-13.40 uur
pauze13.40-13.55 uur
les 713.55-14.40 uur
les 814.40-15.25 uur
les 915.25-16.10 uur

 

Dag- en weekopeningen

Aan het begin van een nieuwe werkweek wordt in de aula’s de gezamenlijke weekopeningen gehouden. Op de andere dagen van de week wordt bij het begin van de lessen de dag in het lokaal geopend met Bijbellezing, gebed en het zingen van een psalm. Alle leerlingen doen hier aan mee. Daarom is het verplicht om iedere dag een Bijbel in de (Herziene) Statenvertaling met daarin de berijmde psalmen bij zich te hebben.

Telefoonketen

Aan het begin van het schooljaar wordt door de mentor in overleg met de klas een telefoonketen samengesteld.

Roosterwijzigingen

Wijzigingen in het rooster worden dagelijks via diverse monitoren in de hal van de school meegedeeld. Ook kunnen de leerlingen via de website (www.driestarcollege.nl/leerlingen/roosters) de wijzigingen thuis opvragen.

Kledingregels en taalgebruik

Van onze leerlingen verwachten wij dat zij zich zullen gedragen overeenkomstig de Bijbelse waarden en normen. Voor jongens geldt dat ze geen oorbel dragen en geen lang haar hebben. Meisjes dragen geen lange broek en zorgen ervoor dat de lengte van hun rok fatsoenlijk is. Voor zowel jongens als meisjes geldt dat ze geen piercings dragen. Ze hebben geen kleding met opdrukken, die in strijd zijn met de Bijbelse waarden en normen. Kleding van dubieuze merken wordt ook niet toegestaan. Leerlingen dragen ook geen vakantie- of sportkleding. Ook niet, als het warm weer is. In dat geval is een driekwartsbroek bij jongens wel toegestaan.

In het gebouw zijn voor meisjes voorzieningen getroffen, om zich om te kleden in verband met de kledingregels. Daarbij geldt dat de leerlinge zich bij aankomst direct omkleedt. Na het beëindigen van de lessen vertrekt de leerlinge na het omkleden zo spoedig mogelijk. Het bovengenoemde uitgangspunt geldt ook voor het taalgebruik. We verwachten van onze leerlingen dat ze niet vloeken en geen schuttingtaal of andere ongewenste krachttermen gebruiken.

Mobiele telefoons/geluidsdragers

De mobiele telefoon en/of geluidsdragers (MP3-speler, I-pod enz.) mogen op het schoolterrein en in de school niet gebruikt worden. De mobiele telefoon en/of de geluidsdrager dient uit te staan en in de tas of in een gehuurd kluisje opgeborgen te zijn. Indien aan deze afspraken niet voldaan wordt, wordt de mobiele telefoon en/of de geluidsdrager in bewaring genomen. Publicatie van (digitale) foto’s of film zonder toestemming van betrokkene(n) is eveneens niet toegestaan.

Gymlessen en waardevolle spullen

Leerlingen moeten waardevolle spullen tijdens de gymles in hun kluisje of tas doen. De school is niet aansprakelijk voor diefstal of schade.

Kluisjes

De mogelijkheid is aanwezig om voor het opbergen van kleding, helmen, waardevolle spullen e.d. een kluisje te huren. Het aantal kluisjes is beperkt en wordt bij volgorde van inschrijving verhuurd.

Rookvrije school

Onze school is een rookvrije school. Dit betekent dat er in de school, op het plein en in de directe omgeving van de school door niemand gerookt mag worden.