Driestar College

Driestar College

Extra ondersteuning

Leerlingen die ondersteuningsbehoeften hebben die al de genoemde vormen overstijgen, kunnen aangemeld worden voor extra ondersteuning. Hiervoor kan contact worden opgenomen met de zorgcoördinator. De extra ondersteuning kan bestaan uit 
1) Aanpassingen van gebouw, meubilair of curriculum voor leerlingen met fysieke of psychische problemen.
2) Het toekennen van een intern begeleider. De I.B.er spreekt de leerling wekelijks en begeleid de leerling op het gebied van leren, huiswerk, functioneren in de school, omgaan met klasgenoten en docenten.
3) Plaatsing in één van de trajectgroepen (te Gouda). In deze groepen worden leerlingen geplaatst die dermate door hun gedragsproblematiek gehinderd worden, dat plaatsing in een reguliere klas niet haalbaar was.
4)  Een tijdelijke plaatsing in de reboundgroep (te Gouda) omdat motivatie- en/of gedragsproblemen het leerproces of de klassensituatie ontoelaatbaar beïnvloeden. De reboundgroep is een tijdelijke voorziening.

Beschikbaarheid voor begeleiding

Om bovenstaande vormen van begeleiding mogelijk te maken dienen de leerlingen zich tussen 8.00 en 16.30 uur beschikbaar te houden voor de school. Daarnaast is er op woensdag- en donderdagmorgen het eerste uur (08.10 – 09.00 uur) een speciaal begeleidingsuur.