Driestar College

Driestar College

Driestar College ondersteuningsprofiel

Om de ondersteuning van de leerlingen zo optimaal mogelijk te maken, is binnen de school een aantal voorzieningen getroffen. Hieronder vindt u een compleet overzicht. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis-ondersteuning en extra ondersteuning.