Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Leiden / Onderwijsaanbod / vwo

De afdeling vwo

Algemeen

Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze  kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

•             Natuur en techniek
•             Natuur en gezondheid
•             Economie en maatschappij
•             Cultuur en maatschappij

Extra mogelijkheden


Gymnasium
Het gymnasium is een leerstroom die op het Driestar College begint in de eerste klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide houd je tot de derde klas. Daarna kun je kiezen met beide talen of één van beide  door te gaan.

Project Plus
Project Plus biedt een begeleidingstraject voor hoogbegaafde leerlingen in de brugklas, 2e en 3e klas.
Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator om mee te mogen doen aan Project Plus.

Locaties

De onderbouw van de afdeling vwo wordt aangeboden op de locatie in Leiden. Voor het volgen van de bovenbouw (klas 4, 5 en 6) kunnen de leerlingen terecht op de hoofdlocatie in Gouda.

Contactpersoon

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met:
De heer G. Snoep, snp@driestarcollege.nl.