Driestar College

Driestar College

Aan het begin van het schooljaar

Burgerservicenummer

In het kader van de wet Onderwijs worden scholen voor voortgezet onderwijs verplicht om burgerservicenummers van al hun leerlingen op te nemen in de leerlingadministratie.

Foto’s

Aan het begin van het cursusjaar worden van alle leerlingen portret- en klassenfoto’s gemaakt. Van de examenklasleerlingen wordt aan het eind van hun schoolperiode een groepsfoto gemaakt. Er is geen verplichting de foto’s af te nemen.

Agenda’s

Deze wordt op de eerste lesdag uitgereikt. Gebruik daarvan is verplicht. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij geen teksten en illustraties die in strijd zijn met de uitgangspunten van de school aan deze agenda toevoegen. 

Persoonsgegevens

Lopende het schooljaar ontvangen leerlingen uit de examenklassen een brief met de persoonsgegevens die bij de leerlingadministratie bekend zijn. Als leerlingen niet voor aanvang van de centrale examens reageren, gaan we er vanuit dat de gegevens correct zijn.