Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Onderwijsaanbod / vwo

De afdeling vwo

Algemeen
Deze opleiding is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een studie willen volgen. Ook is er de mogelijkheid om na het vwo door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs.

Structuur van de opleiding
De opleiding bestaat uit twee delen. De eerste drie leerjaren in de onderbouw zijn gericht op algemene vorming. De laatste drie leerjaren in de bovenbouw volgen leerlingen één van de vier profielen (Natuur en Techniek, Natuur en Gezondheid, Economie en Maatschappij of Cultuur en Maatschappij).

Instroom in het vwo kan in drie verschillende streams: vwo, vwo tto en vwo+. Elk van deze drie streams is te volgen in combinatie met de gymnasiumopleiding.

Vwo
Leerlingen volgen een algemeen vormend onderwijsprogramma met godsdienst, Nederlands, moderne vreemde talen, exacte vakken, zaakvakken, projectvakken en kunstvakken. Naast dit reguliere onderwijsprogramma zijn er diverse vakoverstijgende projecten en activiteiten. Ook zijn er enkele keuzemogelijkheden buiten de lessen, zoals deelname aan de debatclub, het onderbouwkoor en de leerlingenraad. 

 

 

Vwo tto
Tweetalig onderwijs is een aparte stream in het vwo. In principe gaan we uit van één klas tto. Het grootste verschil is dat de leerlingen en de docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereiden op een toekomst in binnen- of buitenland.

Vwo+
Vwo+ is een stream voor (hoog)begaafde leerlingen in de onderbouw van het vwo. Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de vwo+-klas. Ongeveer 30% van de lessen wordt in het Engels gegeven. Het reguliere onderwijsprogramma wordt versneld gevolgd en er zIjn plusprojecten voor extra uitdaging.

Gymnasium
Het gymnasium is een leerstroom die op het Driestar College begint in de eerste klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen met beide talen of één van beide door te gaan. De opleiding biedt daarnaast ook diverse activiteiten en excursies rondom het thema Klassieke Oudheid. De gymnasiumopleiding is te volgen in combinatie met vwo, vwo tto en vwo+.
 

Stephanie, Marije en Julia vertellen je meer over gymnasium, vwo+ en tto. Bekijk het filmpje.

Aanmelden
Wanneer u uw kind wilt aanmelden voor een van de streams binnen het vwo, dan kruist u de desbetreffende stream aan: vwo, vwo tto of vwo+. Gaat uw kind daarnaast ook de gymnasiumopleiding volgen? Kruist u dan ook het vakje voor vwo met gymnasium aan. Indien van toepassing ontvangt uw kind na aanmelding een uitnodiging voor het schrijven van een motivatiebrief en deelname aan de testdag. 
Informatie treft u via de presentaties (van de voorlichtingsavond van 14 februari 2019) aan.
Presentatie vwo+
Presentatie vwo tto
Presentatie havo tto
Presentatie gymnasium
Flyer havo & vwo

Locaties
De opleiding vwo (inclusief de genoemde extra mogelijkheden) wordt aangeboden op de hoofdlocatie in Gouda vestiging Ronsseplein (onderbouw en bovenbouw). Hier is de onderbouw ondergebracht in gebouw Bèta, de bovenbouw in gebouw Zèta. 

Contactpersonen
Voor inlichtingen over de afdeling vwo kunt u contact opnemen met: