Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Onderwijsaanbod / PrO

De afdeling praktijkonderwijs (PrO)

Het praktijkonderwijs kent twee belangrijke hoofddoelen:

  • Sociale redzaamheid / zelfstandigheidsbevordering
  • Arbeidstoeleiding

Onder sociale redzaamheid/zelfstandigheidsbevordering verstaan we dat een jongere uiteindelijk in staat is om op zichzelf te kunnen wonen. En ook dat hij of zij deel kan nemen aan het sociale leven in al zijn facetten.

Arbeidstoeleiding houdt in dat jongeren begeleid worden naar een werkplek binnen de maatschappij. In een aantal gevallen kan dit een reguliere plek binnen een bedrijf zijn. In andere gevallen betekent dit dat het om een beschermde werkplek gaat

Kenmerken

Binnen het praktijkonderwijs vormen stages een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Leerlingen worden tijdens hun stages begeleid door een stagebegeleider vanuit school. Bij iedere stage vindt een tussen- en eindevaluatie plaats.
Doorstroming

Binnen het praktijkonderwijs wordt geen diploma behaald. Wel worden sommige onderdelen afgesloten met een certificaat. Hoewel er geen diploma wordt afgegeven, is vervolgonderwijs aan een mbo mogelijk.(Entree-opleiding)

Locatie
De afdeling praktijkonderwijs is ondergebracht op de hoofdlocatie in gebouw Gamma aan het Ronsseplein.

Contactpersonen
Voor inlichtingen over de afdeling praktijkonderwijs kunt u contact opnemen met de heer L. van der Ham, directeur (ham@driestarcollege.nl)  of mevrouw C. de Kruif-Bestman, afdelingsleider PrO (KfB@driestarcollege.nl).