Driestar College

Driestar College

Interne Begeleider (IB-er)

De interne begeleiders begeleiden leerlingen met leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen. Daarbij adviseren en coachen zij de docentenn en mentoren bij de opvang en begeleiding van deze leerlingen. Zijn zijn ook verantwoordelijk voor het verplichte ontwikkelingsperspectief van leerlingen die extra ondersteuning krijgen.  Daarover vindt overleg plaats met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.