Driestar College

Driestar College

Door- en uitstroomgegevens

Kwaliteit

Het Driestar College wil een goede school zijn en blijven. Daarmee bedoelen we: een school waar
  • goed onderwijs en een brede vorming gegeven worden.
  • waar de leerlingen naar hun talenten goede prestaties leveren.
  • waar alle betrokkenen zich veilig voelen en zich betrokken weten.
Kortom: de school streeft naar een hoog niveau van kwaliteit. En dan kwaliteit in de brede zin van het woord. Sommige vormen van kwaliteit zijn makkelijk te meten. Dat geldt voor de cijfermatige gegevens. Andere vormen van kwaliteit zijn moeilijk meetbaar. Bijvoorbeeld sociale vaardigheden. Of de kennismaking met de culturele traditie van onze gezindte. Of de voorbereiding om als christen een plaats in te nemen in de samenleving. Juist deze aspecten achten wij in het vormingsproces van leerlingen van groot belang. Daarom wil de school vanuit haar identiteit ook bewust werk maken van deze doelen voor houding en vorming.