Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Gouda / Gids / Jaarovergang / Algemeen

Jaarovergang

Contacten over leerprestaties

De school onderhoudt met de ouders/verzorgers contacten op de volgende manieren: 

 • Per cursusjaar twee contactavonden met vakdocenten en mentoren.
 • Eventueel een bespreking tussen mentor en ouders/verzorgers over het voorlopig advies.
 • Voorlichting over doorstroommogelijkheden vanaf het tweede leerjaar.
 • Telefonische en e-mailcontacten op initiatief van mentor of ouders/verzorgers zijn altijd mogelijk.

Overgangsbeslissing

Aan het eind van ieder cursusjaar neemt de docentenvergadering voor iedere leerling een overgangsbeslissing. Alleen in bijzondere gevallen kan de
vergadering besluiten deze beslissing uit te stellen. De docentenvergadering neemt de overgangsbeslissingen op grond van de cijfers op het eindrapport
en op basis van de vastgestelde overgangsnormen. De overgangsnormen vindt u als bijlage 7 bij downloads.
 

Besluiten

De docentenvergadering kan de volgende besluiten nemen: Een leerling wordt
 • bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg.
 • bevorderd naar het volgende leerjaar van dezelfde afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is.
 • bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg.
 • bevorderd naar het volgende leerjaar van een andere afdeling of leerweg, maar krijgt een taak opgelegd. De bevordering is pas definitief als de taak voldoende gemaakt is.
 • voorwaardelijk bevorderd. Dat betekent dat de leerling naar het volgende leerjaar gaat op voorwaarde dat bij rapport één voldaan wordt aan de overgangsnormen naar het daarop volgende leerjaar. Een voorwaardelijke bevordering naar een examenklas is niet mogelijk.
 • nog niet bevorderd, maar krijgt een herkansing. Als de herkansing voldoende wordt gemaakt, wordt deze leerling alsnog bevorderd. 
 • niet bevorderd.

Een taak

Een taak wordt gegeven als een leerling onvoldoende inzet heeft getoond. De taak moet op de eerste of tweede schooldag van het nieuwe cursusjaar worden ingeleverd. Als de taak onvoldoende of niet in orde is, moet die onder schooltijd alsnog voldoende worden gemaakt. Als dat is gebeurd, is de bevordering definitief. Als dat in de derde schoolweek nog niet heeft plaats gevonden, wordt aan deze leerling de toegang tot het bedoelde schooljaar definitief ontzegd.

Een herkansing

Als een leerling binnen de bespreekmarge valt, kan de docentenvergadering besluiten een herkansing te geven. De herkansing omvat de stof van een bepaalde periode. De docentenvergadering bepaalt welk cijfer de leerling voor deze herkansing minimaal moet halen. De herkansingen vinden plaats voor de zomervakantie of op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Als de gemaakte herkansing niet voldoet aan de vooraf gestelde normen, wordt de leerling niet bevorderd naar een hoger leerjaar.


PrO

Bij PrO worden bij de overgang naar een volgend leerjaar geen bevorderingsnormen gehanteerd. Elke leerling gaat over naar het volgende leerjaar. Bij overgang naar een hoger niveau zijn zowel de cognitieve capaciteiten als de leerlingkenmerken van belang.  
 

Overige aspecten

Bij de andere afdelingen zijn bij een overgang naar een hoger of lager niveau de prestaties, uitgedrukt in cijfers, cruciaal. De behaalde cijfers zijn zichtbaar op het leerlingenportaal. Naast de cijfers kunnen ook de volgende aspecten meegewogen worden:
 • Leerlingkenmerken
 • De sociale ontwikkeling van de leerling
 • Citouitslagen
 • Rekenvaardigheden