Driestar College

Driestar College

Vwo

Algemeen

In Gouda kan zowel onder- als bovenbouw gevolgd worden.

Kenmerken

Deze opleiding is een combinatie van atheneum en gymnasium. Dit onderwijs is bedoeld voor leerlingen die later in het wetenschappelijk onderwijs een opleiding willen volgen. Daarnaast is het ook mogelijk door te stromen naar het hoger beroepsonderwijs. 

Onze school heeft een ongedeelde vwo-opleiding. Aan de geslaagden wordt een vwo-diploma verstrekt, met de aanduiding ‘gymnasium’ of ‘atheneum’. Dit is afhankelijk van het feit of tenminste in één van de klassieke talen examen is afgelegd. 

Mogelijkheden

In vwo-3 kiezen de leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij
  • cultuur en maatschappij

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte. In vwo-4 moeten alle leerlingen nog een extra vak kiezen. Het is toegestaan dit extra vak aan het einde van de vierde klas te laten vervallen.

Extra mogelijkheid (1): gymnasium

Het gymnasium start in de eerste klas. Naast de vakken die elke vwo-leerling volgt, krijgt een gymnasiumleerling de vakken Grieks en Latijn. Beide houd je tot en met de derde klas. Daarna kun je kiezen met beide talen of één van beide door te gaan. Als je gymnasium doet, krijg je na de zesde ook een gymnasiumdiploma! Voor bepaalde studies is dit absoluut een pre.
Een leerling wordt tot het gymnasium toegelaten als deze

  • een citoscore heeft van 544 of hoger;
  • een vwo-advies heeft van de basisschool;
  • en een motivatiebrief schrijft waarin je uitlegt waarom je gymnasium wilt gaan doen. 

Extra mogelijkheid (2): vwo+

Vwo+ biedt een begeleidingstraject  voor hoogbegaafde leerlingen in de brugklas, tweede en derde klas. Een test van het CBO (Centrum voor Begaafdheidsonderzoek) in Nijmegen is de indicator voor plaatsing in de vwo+-klas. 
Een kernteam van docenten ontwikkelt modules met verrijkingsstof, die de intelligentie, creativiteit en het doorzettingsvermogen moeten stimuleren. Door de lessentabel voor diverse vakken aan te passen, wordt tijd vrij gemaakt om deze modules te geven. 
Ongeveer 30 procent van de lessen wordt in het Engels gegeven, zodat leerlingen die dat willen aan het eind van het derde leerjaar een Cambridge-examen kunnen afleggen. 
Leerlingen van vwo-4, 5 en 6 kunnen Spaans als extra vak kiezen en het met een schoolexamen afsluiten. Zij hebben dan een waardevol certificaat om te laten zien bij vervolgopleidingen van economie, journalistiek, sociologie, antropologie of tropische cultuurtechniek. 
In de bovenbouw is er de mogelijkheid om mee te doen met programma’s die door de universiteit van Leiden worden aangeboden: ‘PRE-Classes’ en ‘PRE-College’, verrijkings- en verdiepingsprogramma’s.

Extra mogelijkheid (3): tto

Tto is een aparte stroom in het vwo. Het grootste verschil is dat de leerlingen en de docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereiden op een toekomst in binnen- of buitenland.
De tto-opleiding heeft een internationaal karakter. Er zijn e-mailcontacten met leerlingen uit andere Europese landen, een uitwisseling en/of buitenlandse studiereizen. Vandaar dat we ieder jaar een extra bijdrage vragen. Dit mag echter geen belemmering zijn om tto te kunnen volgen. 
Tto is een opleiding, die het nodige van de leerlingen vraagt. Daarom is tto bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die van hun basisschool een vwo-advies hebben gekregen.
Het Driestar College gaat ervan uit dat de leerling een brede culturele belangstelling heeft en goed kan  samenwerken. De toelatingsprocedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, een taaltest en het voeren van een motivatiegesprek. Naar aanleiding hiervan vindt een selectie plaats. 
Het tto-programma duurt minimaal drie jaar. De leerling wordt opgeleid voor een internationaal erkend diploma. In de bovenbouw gaan we door met het vto-programma. Dit betekent dat de leerlingen in de klassen 4 t/m 6 een uur extra Engels krijgen. Daarnaast wordt  een beperkt aantal vakken in het Engels aangeboden. In vwo-4 worden de leerlingen betrokken bij een internationale uitwisseling. Van de vto-leerlingen wordt verwacht dat de maatschappelijke stage Engelstalig zal zijn. In klas 5 of 6 zijn de leerlingen verplicht aan Cambridge examen af te leggen.

Duur

Zes jaar.