Driestar College

Driestar College

Praktijkonderwijs

Algemeen

Het PrO kent twee belangrijke hoofddoelen:

  • sociale redzaamheid/zelfstandigheidsbevordering
  • arbeidstoeleiding

Onder sociale redzaamheid/zelfstandigheidssbevordering verstaan we dat een jongere uiteindelijk in staat is om op zichzelf te kunnen wonen en deel kan nemen aan het sociale leven in al zijn facetten. 
Arbeidstoeleiding houdt in dat jongeren begeleid worden naar een werkplek binnen de maatschappij. Dit kan een reguliere plek binnen een bedrijf zijn, maar het kan ook om een beschermde werkplek gaan. 

Kenmerken

Stages vormen een wezenlijk onderdeel van het leerproces. Tijdens de stages begeleidt een stagebeleider vanuit school de leerlingen. Bij iedere stage vindt een tussen- en eindevaluatie plaats.

Binnen het praktijkonderwijs wordt geen diploma behaald. Wel worden sommige onderdelen afgesloten met een erkend certificaat. Dit geldt voor de richting horeca en groen.

Entreeopleiding

Algemeen

Het is een mbo-1 opleiding.

Kenmerken

De opleiding is bedoeld voor leerlingen vmbo-basis die waarschijnlijk het vmbo-diploma niet gaan halen. Ook goede PrO-leerlingen kunnen hier geplaatst worden. 

Mogelijkheden

Er zijn twee soorten diploma's:

  • toeleiding tot mbo-2
  • toeleiding tot werk.

Duur

Eén jaar.

 

BBL-2 en 3 bouwtechniek

In samenwerking met het Hoornbeeck College bieden wij de opleidingen BBL-2 en 3 bouwtechniek aan. Eén dag in de week krijgen de leerlingen les van onder meer docenten van het Driestar College. Dat zal de doorgaande leerlijn ten goede komen. BBL-3 is een dag- of avondopleiding.