Driestar College

Driestar College

Havo

Algemeen

In Gouda kan zowel de onder- als bovenbouw gevolgd worden.

Kenmerken

Deze opleiding dient om de algemene vorming te verdiepen. Het geeft een veelzijdige ontwikkeling en bereidt voor op functies waaraan hoge eisen worden gesteld. Havo leidt niet op voor een beroep, maar dient als basis voor hogere beroepsopleidingen.

Mogelijkheden

In havo-3 kiezen leerlingen hun definitieve profiel. Ze kunnen dan voor de bovenbouw een keuze maken uit vier profielen:

  • natuur en techniek
  • natuur en gezondheid
  • economie en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor IBC (International Business College). Je maakt (als ondernemer) kennis met het bedrijfsleven en hbo.)
  • cultuur en maatschappij (Binnen dit profiel kan gekozen worden voor de kunstklas. In de kunstklas worden leerlingen uitgedaagd om praktisch bezig te zijn, creatieve oplossingen te bedenken en in gestelde cases de twee kunstvakken met elkaar te combineren.)

Ook maken ze in de derde klas een keuze voor een vak in de vrije ruimte.

Extra mogelijkheid: tto

Tto is een aparte stroom in het havo. Het grootste verschil is dat de leerlingen en docenten bij verschillende vakken Engels spreken. Bovendien krijgen de leerlingen te maken met projecten en uitwisselingen om zich voor te bereien op een toekomst in binnen- en buitenland. 
De tto-opleiding heeft een internationaal karakter. Er zijn e-mailcontacten met leerlingen uit andere Europese landen, een uitwsseling en/ of buitenlandse studiereizen. Vandaar dat we ieder jaar een extra bijdrage vragen. Dit mag echter geen belemmering zijn om tto te kunnen volgen.
Tto is een opleiding die het nodige van de leerlingen vraagt. Daarom is tto bedoeld voor gemotiveerde leerlingen die van hun basisschool een havo-advies hebben gekregen. Het Driestar College gaat er vanuit dat de leerling een brede culturele belangstelling heeft en goed kan samenwerken. 
De toelatingsprocedure bestaat uit het schrijven van een motivatiebrief, een taaltest en het voeren van een motivatiegesprek. Naar aanleiding hiervan vindt een selectie plaats. 

Het tto-programma duurt drie jaar. De leerling wordt opgeleid voor een internationaal erkend diploma.

Duur

Deze opleiding duurt vijf jaar.