Driestar College

Driestar College

U bent hier: Home / Algemeen / Over ons / Organisatie

Over ons

Locaties

Het Driestar College heeft drie locaties, waar de lessen worden gegeven:

  • Gouda
  • Leiden
  • Lekkerkerk

Afdelingen

Het Driestar College is een brede scholengemeenschap, waarin de volgende afdelingen zijn ondergebracht: PrO, vmbo, havo en vwo. Daarnaast biedt de school ook aan: entree-opleiding, leerwerktrajecten en BBL-2 en BBL-3. Verderop in de website wordt een overzicht gegeven van de locaties en de onderwijsmogelijkheden op elke vestiging. 

Schoolleiding

De afdelingen en locaties hebben hun eigen directeur. De bestuurlijke taken en verantwoorde-lijkheden zijn neergelegd bij het College van Bestuur.

Dit CvB bestaat uit twee leden: drs. G. Bergacker en drs. W. de Kloe. Zij vormen het bevoegd gezag van de school. 


Raad van Toezicht


Het Driestar College kent een Raad van Toezicht. Deze raad bestaat uit zeven leden, die lid zijn van de deelnemende kerkgenootschappen. In 2016 stelde de Raad van Toezicht het toetsingskader vast. Klik hier voor het kader.