Driestar College

Driestar College

Medezeggenschapsraad


Het Driestar College heeft een actieve medezeggenschapsraad die proactief meedenkt, adviseert en bij sommige voorstellen ook instemmingsbevoegdheid heeft. De MR vergadert circa zeven keer per cursusjaar en bestaat uit drie geledingen: personeel, ouders en leerlingen.

Het mailadres van de MR is: mr@driestarcollege.nl.

Vergaderdata (alles D.V.): 11 december 2018, 18 februari 2019, 3 april 2019, 21 mei 2019 en 10 juli 2019